12 Şubat 2015 Perşembe

3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu

Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri tarafından 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi, sektöre ait en son teknolojileri, hizmet ve politikaları tanıtmak, yerel, bölgesel ve ulusal enerji planlamaları ile ilgili gelişmeleri değerlendirme platformu oluşturmayı amaçlamaktadır. Sempozyum boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerle de rüzgâr enerjisi sektörü alanında iletişim, bilgilenme ve tartışma platformu oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu platformun yardımıyla, rüzgâr enerjisi teknolojisini geliştirmeyi ve uygulama alanlarını genişletmeyi amaçlayan çalışmaların ve yatırımların geleceğe yönelik olarak doğrultuları da belirlenmeye çalışılacaktır.
Sempozyum, panel ve oturumlarda ele alınacak önemli başlıklarıyla kamuoyunun bilgilenmesini de sağlayacaktır.
BİLDİRİ KONULARI
 1. Rüzgâr Santral Projelerinin Geliştirilmesi
  • Rüzgâr santralleri yer seçimi ve yarışma yönetmeliği
  • Rüzgâr ölçüm sistemleri ve yeni teknolojiler (LIDAR – SODAR)
  • Rüzgâr enerji analizi ve konuşlandırma
  • Rüzgâr santrali kurulumunda idari süreçler
 2. Rüzgâr Santralleri Projelendirme ve İnşa Süreçleri
  • Rüzgâr santralleri projelendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
  • Rüzgâr santralleri projelendirilmesinde inşaat ve elektrik teknolojileri
  • Rüzgâr santralleri bağlanabilir kapasitesi ve şebeke entegrasyonu
  • Rüzgâr türbinlerinin nakliye ve montajı
 3. Rüzgâr Santralleri İşletmesi
  • Rüzgâr santrallerinde bakım ve onarım
  • Rüzgâr santrallerinin performans izlenmesi ve performans arttırıcı yöntemler
 4. Rüzgâr Türbin Teknolojileri ve Yerli Rüzgâr Endüstrisi
  • Rüzgâr türbinleri ve yeni teknolojiler
  • Rüzgâr türbin parçalarının yerli üretimi
 5. Rüzgâr Santralleri Sosyal ve Çevresel Etkileri
  • Rüzgâr santralleri geliştirilme aşamasında dikkat edilmesi gerekli sosyal ve çevresel konular
  • Rüzgâr santralleri inşa aşamasında yerel paydaşlar ile yaşanılan sorunlar
  • Çeşme yarımadası ve geleceği
 6. Rüzgâr Santralleri Finansmanı
  • Rüzgâr santralleri finansman modelleri
  • Finansman kuruluşlarının yatırımcıdan beklentileri
 7. Lisanssız Enerji Üretimi ve Rüzgâr Enerji Santralleri