9 Mayıs 2019 Perşembe

Bilgisayar Destekli Çizim Final Ödevi

Final Ödevi devresi; ISIS ve ARES çizimi kerim.karabacak@dpu.edu.tr adresine gönderilecek.Aynı zamanda tasarım çıktıları (ARES ve ISIS) alınarak kırmızı dosya içerisinde 16.09.2019 tarihine kadar bana teslim edilecektir.

1 Mayıs 2019 Çarşamba

8 Mart 2019 Cuma

Resmi Gazete'de Maden Kanunu Değişikliği yayımlandı.

Kanunda yer alan kapasite artışları ile ilgili maddeler: MADDE 39 - 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere; "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim lisansları için bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesi kapsamında yapılacak kapasite artışı lisans tadili EPDK tarafından uygun görülenler söz konusu kapasite artışı için YEK Destekleme Mekanizmasından yararlanamaz. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. İkinci fıkra kapsamında işletmeye alınan kapasite için 4628 sayılı Kanun ve 6446 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi taahhüt edilen katkı payı veya katılım bedeli ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz." MADDE 43 - fıkra (7) "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan lisanslar ve/veya bu lisanslar kapsamındaki tesisler için lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara izin verilir."

Rüzgâr Enerjisi - haber

Ülkemizde 25 Şubat - 3 Mart 2019 tarihlerinde elektrik üretiminin % 8,96’sı rüzgar enerji santrallerinden elde edilen 508.790,13 MWh üretim ile karşılandı.